نمونه کارهای موسسه‌ کاریزما

نمونه مجری گری مراسم کاریزما
نمونه کار

مجری گری

مجری گری مراسم در هر برنامه ای به عنوان نماینده‌ی میزبان، مراسم را مدیریت میکند. مجری صحنه وظیفه عرض خیر…
نمونه کار

تقلید صدا

تقلید صدا هنر و مهارتی است که همه ی‌مان از دوران کودکی، چه در جُنگ‌های شادیِ مدرسه و دانشگاه، چه…
نمونه کار شعبده بازی در مراسمات کاریزما
نمونه کار

شعبده بازی

شعبده بازی از زمانی که بشر دست راست و چپ خود را شناخت، وجود داشته و در گذشته های دور…
نمونه کار اجرای تواشیح و همخوانی مذهبی کاریزما
نمونه کار

تواشیح

یکی از برنامه‌های متنوع و جذابی که سالهاست در محافل قرآنی ، مذهبی و برنامه های تلویزیونی کشور ما مطرح…
نمونه اجرای جشن در مدارس
نمونه کار

مدارس

شادی و خنده در مدارس با برپایی جشن های شادی و مسابقات مختلف بچه‌ها آینده کشور هستند و ما باید…
نمونه کار اجرای مراسم ختم و ترحیم کاریزما
نمونه کار

ترحیم عرفانی

سوگواری برای عزیز از دست رفته ‌مجلس ترحیم، مجلسی است که خانواده و خویشان شخص درگذشته به منظور آمرزش‌خواهی، فاتحه‌خوانی…
با ما تماس بگیرید.